KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

(Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Prof. Dr. Aigul ZABİROVA

Prof. Dr. Ashok JAMMI

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Ketut ARDHANA

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Muammer CENGİL

Prof. Dr. Mourad MOULAİ

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Noziran ABDUL GHANİ

Prof. Dr. Rosita HENRY

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Glenn DAWES

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

Dr. Yekti MAUNATİ

Dr. Garry COVENTRY

 

 BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Doç. Dr. Michael KUYUCU

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFCİ